maandag, 12 november 2018

Onderwijscampus Voortgezet Onderwijs Lelystad

Geschreven door

In Lelystad wordt een onderwijscampus voor het voortgezet onderwijs gerealiseerd. De gemeente en de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) investeren in een nieuwe en eigentijdse campus. Zowel vmbo, havo en vwo worden in dit plan in elkaars nabijheid gehuisvest.

Bekijk de foto's hieronder voor een impressie (klik om te vergroten)

(tekst gaat verder onder de foto's)

Samenvatting/Hoofdlijnen

Overzicht

 1. De ambitie van de school is het realiseren van een integrale, moderne en duurzame onderwijscampus
 2. Geschikt voor 4.000 leerlingen
 3. Opheffen versnippering (VMBO, HAVO, VWO) en het kunnen bieden van meer maatwerk
 4. Energieneutraal
 5. De nieuwe voorziening moet leiden tot een gezonde exploitatie.

Versnippering

Het voortgezet onderwijs in Lelystad kent drie scholengemeenschappen met een breed onderwijsaanbod. Door groei en veranderingen zijn:

 • de opleidingen versnipperd;
 • gebouwen verouderd;
 • exploitatielasten opgelopen.

Andere aanpak nodig

Deze situatie was het startpunt voor de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad na te denken over de vernieuwing van het onderwijs op de drie scholengemeenschappen en de hiervoor benodigde huisvesting. Daaruit ontstond de ambitie te komen tot bundeling van onderwijsvariaties met voorzieningen voor:

 • vmbo – theoretische leerweg;
 • vmbo - beroepsgerichte leerweg;
 • havo;
 • vwo.

De onderwijskundige- en organisatorische ambitie wordt doorvertaald naar het huisvestingsvraagstuk.

Afwegingen, scenario's en keuze

Na een uitvoerige scenariostudie naar renovatiemogelijkheden en uitbreidingen versus vervangende nieuwbouw heeft de gemeente besloten te komen tot vervangende nieuwbouw voor alle drie de locaties in de vorm van een nieuw te realiseren onderwijscampus. De onderwijscampus moet plaats bieden aan circa 4.000 leerlingen en zal een totale oppervlakte krijgen van 30.000 m2.

Na intensieve voorbereidingen en afwegingen werd besloten tot een grootschalige en integrale voorziening voor het voortgezet onderwijs. De gemeente en de SVOL investeren circa € 55 miljoen in één voorziening voor alle vormen van onderwijs.

M3V

M3V voerde binnen de gemeente het projectleiderschap voor de vernieuwing van de onderwijshuisvesting. De ervaring met complexe bestuurlijke processen was aanleiding om M3V te betrekken bij het traject tot aan besluitvorming en de architectenselectie. M3V heeft zorggedragen voor diverse beslisdocumenten, presentaties binnen de gemeente aan de portefeuillehouder, commissies en raad en organiseerde het overleg tussen de gemeente en de SVOL.

Investering

Voor de gemeente Lelystad is dit een enorme investering en een van de grootste projecten uit de geschiedenis van de gemeente. Instemming over een omvangrijke investering ging daarom niet zonder slag of stoot. Even leek het er zelfs op dat de hoogte van de investering een onoverkomenlijk struikelblok zou worden. Deze investering legt immers een groot beslag op de gemeentelijke middelen. Omdat de investering leidt tot een gunstiger exploitatie, werd uiteindelijk groen licht gegeven voor de plannen.

Kleinschalig onderwijs op een grote campus......

Een ander principieel punt vormde de discussie over de grootschaligheid van de onderwijscampus. De uitdaging was om 'klein' te blijven binnen een 'groot' concept. Dat kon uiteindelijk gerealiseerd worden door 'slim' om te gaan met de ruimtelijke uitwerking. In de architectonische- en functionele uitwerking is daardoor nog steeds sprake van kleinschaligheid.

Onderwijskeuzes

Het vraagstuk over de (onderwijs-)keuzemogelijkheden is lang een aandachtspunt gebleven. Alle vormen van onderwijs aanbieden in één gebouw, biedt zeker voordelen. Maar heeft ook een keerzijde.

Door de ontwikkeling van een vmbo-voorziening en een havo-vwo-voorziening ontstond een begrijpelijke discussie over keuzemogelijkheden voor ouders en leerlingen. Daar is goed over nagedacht en de negatieve effecten zijn weggenomen door de campus zodanig op te zetten dat maatwerk in het onderwijs geoptimaliseerd wordt. Daar waar nu sprake is van 3 scholengemeenschappen is er in de toekomst sprake van twee scholengemeenschappen voor vmbo en havo-vwo. Het opheffen van de huidige versnippering biedt echter goede voorwaarden voor het kunnen realiseren van maatwerk voor alle leerlingen.

M3V Team

 • Projectleider: Krijno van Vugt

Publicaties

Eerder verscheen in Schooldomein een artikel over dit project. Klik hier om het artikel te lezen.

Meer informatie nodig?

Voor aanvullende informatie of een nadere toelichting, neem contact op met Krijno van Vugt (zie hieronder). Hij staat u graag te woord.

Krijno van Vugt

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.