donderdag, 28 februari 2019

Nieuwbouw Erfgooiers College kan beginnen

Geschreven door Maarten Assink

28 februari 2019 - Een mijlpaal: contract nieuwbouw Erfgooiers College getekend! M3V verzorgde de aanbestedingsprocedure.

'Best Value' contractondertekening

Op 28 februari jl. was het zover: het contract voor de nieuwbouw werd ondertekend door de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Olaf van Dijk en de directeur van bouwmaatschappij Zenzo, de heer Gert van Uffelen.

De voorbereiding van en de aanbestedingsprocedure zelf, werden door M3V (Maarten Assink) begeleid. Er werd gekozen voor een zogenaamde 'best value' aanbesteding. In het kort komt deze aanpak er op neer dat daarbij niet op voorhand het hele project tot in de uiterste details beschreven wordt (zoals gebruikelijk is bij een bestek), maar dat je marktpartijen hun eigen expertise in laat brengen en functionele eisen verder laat detailleren door de best beschikbare partij.

Het begint met vertrouwen op vakkennis van de opdrachtnemer. Ben je overtuigd van de aanwezige expertise, dan geef je ruimte om het project zelfstandig en binnen de kaders van het PvE verder uit te werken (en later uit te voeren).

'Best Value' doelstellingen

  • maximale waarde voor de beste prijs;
  • optimaal benutten van de expertise;
  • denken vanuit gemeenschappelijk belang (win-win);
  • verminderen van risico’s;
  • vereenvoudigen van besluitvorming.

Rol M3V

M3V heeft het Programma van Eisen geschreven (PvE) en aansluitend de aanbesteding voorbereid. Er werd gekozen voor een DBME aanbesteding (Design, Build, Maintain & Energy). Dit is een geïntegreerde vorm van aanbesteden, waarbij zowel het ontwerp, de bouw, het onderhoud en energie management door één opdrachtnemer worden uitgevoerd. Een voor de hand liggende keuze, wanneer 'Best Value' als uitgangspunt wordt genomen. De daadwerkelijke realisatie van de bouw zal aansluitend door M3V begeleid worden ('contractmanagement').

Persbericht

Het Erfgooiers College heeft de ondertekening met een persbericht bekend gemaakt. Het persbericht kan hier gelezen worden.