maandag, 04 maart 2019

INNOVATIE ANDERS AANPAKKEN…… MET LEGO!

Geschreven door

LEGO® SERIOUS PLAY® is een methode om veranderingstrajecten te visualiseren, te ontwikkelen, te beargumenteren, en vorm te geven. Rokus van den Akker van M3V is gecertificeerd facilitator LEGO® SERIOUS PLAY® en begeleidt deze workshops.

Casus: ‘Innovatieve werkplaats techniekonderwijs’

Lego 4

Samen met vertegenwoordigers van het Technova College, Makerlab, Techno Discovery, Primair Onderwijs, VMBO en bedrijfsleven heeft M3V de LEGO® SERIOUS PLAY® workshop georganiseerd.

Harry Vedder, Rokus van den Akker en Debby van Dam van M3V faciliteren en ondersteunen de workshop.

Doel van de workshop is het verder uitwerken en invullen van de 1000m2 ruimte die gereserveerd is voor de innovatieve werkplaats. Een werkplaats die opvalt door de centrale ligging in het gebouw. Maar vooral een werkplaats waar onderwijs en bedrijfsleven samen optrekken.

EEN DYNAMISCH HART MET EEN INNOVATIEVE WERKPLAATS ALS VERBINDEND ELEMENT

Van onderwijsconcept tot oplevering

M3V heeft samen met het Technova College het onderwijsconcept ontwikkeld, door vertaald naar het huisvestingsconcept, de (innovatieve) aanbesteding van de bouw uitgevoerd en begeleid tot en met de oplevering.

Er is 1.000 m² vloeroppervlak gereserveerd voor de invulling van de ‘innovatieve werkplaats’. Vandaag gaan de workshop deelnemers werken aan de invulling van deze ruimte.

Maak, ontdek en leer met techniek!

Dat het bedrijfsleven staat te springen om technische krachten is geen nieuws. Enthousiasme voor techniek positief op de kaart zetten, is wél nieuws. Techniek moet vooral bij kinderen, maar ook bij ouders een positieve, aantrekkelijke associatie oproepen. Kinderen uit het primair onderwijs laten kennismaken met techniek en vanuit VMBO zorgen voor een doorstroom naar het MBO. De relatie met het bedrijfsleven versterken en ruimte bieden aan ‘Start Ups’: dat zijn de uitgangspunten.

Vraagstelling

De vraagstelling is: “hoe krijg je ruimtelijk, organisatorisch en inhoudelijk het Makerslab en de Techno Discovery ingepast in het Technova College zodat een samenhangend concept ontstaat, van de individuele onderdelen én waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een structurele positieve realisatie van de doelstellingen”.

‘Old School’ benadering

Uiteraard hadden we in gesprek kunnen gaan met alle betrokkenen uit de verschillende velden hoe we dit gaan realiseren.

Maar we wilden het anders!

Lego 2

Let's Play

Iedereen moet een actieve rol hebben en de gelegenheid krijgen om zijn verhaal te doen! Met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode kan dit! Dit is een krachtige en effectieve methode waarbij iedereen wordt uitgedaagd om antwoorden te vinden en te geven op de gestelde vragen.

Voor de meesten ligt het LEGO tijdperk alweer even achter ons. Maar na een “opwarm moment” ging iedereen aan de slag met de uiteindelijke vraagstelling.

De vraagstelling

Hoe ziet een leer-/maak en ontdekplek, waarbij duurzame ontdekking van wat techniek te bieden heeft, in het Technova College als één logisch geheel eruit?

Na het stellen van een vraag wordt een model gebouwd dat volgens de deelnemer antwoord geeft op de vraag. Daarna vindt er een moment van reflecteren en delen in de groep plaats. In de laatste fase worden de modellen neergezet en een deelnemer vat voor de anderen samen wat hij heeft gehoord.

Opbrengst

Gebruik maken van LEGO® SERIOUS PLAY® leidt tot onverwachte ‘eye openers’. Iedereen gaat tijdens het bouwen (wat veelal in stilte gebeurt) op in zijn of haar model. De combinatie van handelend bezig zijn en creatief denken zorgt ervoor dat je van de gebaande paden af durft te wijken en ‘out-of-the-box’ gaat denken en handelen. Iedereen heeft een aandeel in het uiteindelijke resultaat en iedereen komt aan het woord bij het centrale moment waarbij de modellen worden gepresenteerd aan elkaar.

Er heerst een gelijkwaardige sfeer waarin het model en reflectie hierop ertoe doet! Met als verrassend en uiteindelijk resultaat dat individuele opdrachten resulteren in een onderbouwd en collectief resultaat. Deelnemers luisteren, vullen aan en stellen verhelderingsvragen. Er ontstaat een vanzelfsprekende en natuurlijke verbinding en samenwerking.

Er wordt nauwelijks gedacht in problemen maar juist de mogelijkheden staan centraal!

Uitwerking

M3V heeft de workshop visueel vastgelegd en intern geëvalueerd. Door de visuele ondersteuning werd het snel duidelijk wat de oplossing is om te komen tot een integrale aanpak voor de innovatieve werkplek binnen Technova. De uiteindelijke rapportage wordt uitgebracht aan het Technova College.

Neem gerust zelf een kijkje bij het Technova en beleef daar hoe innovatief technisch onderwijs vorm gegeven kan worden.

Werkvormen

Lego 3

LEGO Serious Play is slechts een van de methoden die we bij M3V hanteren. Bij al onze werkvormen gaat het er om mensen uit te dagen om te komen tot het beste resultaat!

Belangstelling

Heb je zelf behoefte om met je organisatie buiten de bestaande kaders te denken? We leveren graag onze bijdrage aan jouw veranderingstraject.

  • Wil je af van ‘fixed mindset’ maar juist ‘growth mindset’ stimuleren?
  • Vind je het van belang dat alle mensen in je organisatie actief meedoen en een rol krijgen?
  • Wil je een toekomstgerichte benadering met een vertaalslag naar morgen?

Is je interesse gewekt en ben je benieuwd wat we voor jou en je organisatie kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

Debby van Dam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.