Aanbestedingsprocedure voormalige LTS Venlo gestart

20 juli 2017
Aanbestedingsprocedure voormalige LTS Venlo gestart

M3V vervolgt haar missie op het gebied van duurzame maatschappelijke huisvesting met een nieuwe aanbesteding. In opdracht van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg (‘Onderwijsgroep Buitengewoon’), is M3V vandaag gestart...

Lelystad kiest voor onderwijscampus voortgezet onderwijs

05 april 2017
Lelystad kiest voor onderwijscampus voortgezet onderwijs

Op 4 april jl. besloot de gemeenteraad van Lelystad tot ingrijpende vernieuwing van het voortgezet onderwijs. De huidige drie brede scholengemeenschappen worden vervangen door een onderwijscampus waar de onderwijssoorten niet meer verspreid...

Marjolein Wiegman

03 april 2017
Marjolein Wiegman

Niet alleen is M3V verhuisd begin april: we hebben óók ons team versterkt! Marjolein Wiegman maakt nu deel uit van het team onderwijskundige adviseurs van M3V.

M3V verhuist

02 april 2017
M3V verhuist

M3V heeft een nieuw kantoor in Apeldoorn. Als adviesbureau zijn wij dagelijks voor onze klanten bezig met Aanbestedingen, Beleidsontwikkeling en nieuwe Huisvestingsconcepten (voor onderwijs, sport en cultuur). Maar nu zijn we eens...

Platform Onderwijshuisvesting: debat inhuur huisvestingsadvies

21 maart 2017
Platform Onderwijshuisvesting: debat inhuur huisvestingsadvies

De insteek is helder; het moet vooral geen klaagverhaal worden. Voor opdrachtgevers en hun inkoopbureaus valt meer te halen dan nu vaak wordt gevraagd.De opdrachtgever doet zich tekort door de verkeerde vraag te...

Cluster 2 op een locatie

21 maart 2017
Cluster 2 op een locatie

In de zoektocht naar het realiseren van hun ambitie hebben Kentalis en VierTaal zich niet laten leiden door bestaande kaders of verschillen in organisatie. De gedeelde wens om een optimale onderwijs-zorgomgeving voor hun...

Film: Het belang van onderwijshuisvesting!

02 februari 2017
Film: Het belang van onderwijshuisvesting!

In een item van RTL Lifestyle vertelt Krijno van Vugt over het belang van het schoolgebouw en hoe deze als middel het onderwijsproces ondersteunt. Een sprekend voorbeeld is De Oersprong in Ulft!

Vrijblijvendheid voorbij: het belang van gezamenlijke meerjarenplanning onderwijshuisvesting

20 januari 2017
Vrijblijvendheid voorbij: het belang van gezamenlijke meerjarenplanning onderwijshuisvesting

In 2011 voerden wij een pleidooi voor een gezamenlijke – gemeente en schoolbesturen - meerjarenplanning voor onderwijshuisvesting. Krimp, ontgroening en bezuinigingen waren aanleiding om te pleiten voor het ontwikkelen van een visie...

Van ambities via een technische dialoog naar een...

19 januari 2017
Van ambities via een technische dialoog naar een haalbaar project

In een nieuw te bouwen wijk in De Tippe te Zwolle wordt een school gebouwd voor gereformeerd onderwijs. Het gebouw wordt gedeeltelijk geïntegreerd in de geluidswal die tussen de school en de...

Van alleen naar samen

15 november 2016
Van alleen naar samen

In 2014 ging cluster IV-school De Parachute in Zoetermeer aan de slag met nieuwe huisvesting. De gemeente Zoetermeer stelde hiervoor een bestaand schoolgebouw ter beschikking. Directrice Marion Baartman was vastbesloten intrek te...

Een huisvestingsplan: puur operationeel of van strategische meerwaarde?

01 november 2016
Een huisvestingsplan: puur operationeel of van strategische meerwaarde?

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. De gemeente is verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw, het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarnaast is er nog de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor...

Een stroomschema als keuze-instrument in een IHP

14 juli 2016
Een stroomschema als keuze-instrument in een IHP

Schoolgebouwen worden steeds ouder, doordat het besluit voor vervangende nieuwbouw vaker wordt uitgesteld. Gevolg is dat de noodzaak tot renovatie toeneemt. Maar wanneer komt een school in aanmerking voor renovatie? Voor zowel...

Contact

M3V Advies en Management
'Oak Building'
Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR Apeldoorn
Nederland
Tel.: +31 85 3010894
E-Mail: info@m3v.nl

M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.