Bij het realiseren van nieuwe huisvesting, bij het in stand houden van voorzieningen of bij de uitvoering van strategisch huisvestingsbeleid, ligt de focus vaak op de benodigde eenmalige investeringen.

Huisvesting op basis van exploitatielasten

Het langdurig kunnen betalen van de exploitatiekosten is echter van veel groter belang. Dit geldt voor een gemeente als het gaat om het tot stand brengen en in stand houden van al het maatschappelijk vastgoed voor de inwoners. En voor een school of cultuurinstelling als het gaat om het borgen dat voor onderwijs of programmering bestemde middelen niet onverhoopt nodig zijn voor het onderhouden of exploiteren van gebouwen.

M3V ontwikkelt huisvesting op basis van levensduurkosten. Levensduurkosten staat voor de initiële investeringskosten plus de over een aantal jaren gekapitaliseerde gebruikskosten van het gebouw (zoals onderhoud en energie). Levensduurkosten is beter bekend als ‘Total Cost of Ownership’.

Sturen op exploitatie opent nieuwe wegen en inzichten

  • het beschouwen van de haalbaarheid van een project;
  • het opzetten van het strategisch huisvestingsbeleid voor een gebouwportefeuille;
  • de aansturing van de realisatie of vernieuwbouw van een project;
  • verminderen risico’s;
  • creëren van meerwaarde;
  • duurzaam vastgoed management.

Niet voorspellen, maar berekenen

Zichzelf terug verdienende maatregelen komen in beeld en de haalbaarheid van de exploitatie van een school of sportcomplex is niet langer een voorspelling, maar een bekende en vaste waarde in de begroting. Dit geldt ook  voor besparingen voor de instandhouding van het gebouw en de energiekosten. M3V onderbouwt dergelijke projecten en te behalen prestaties niet alleen met harde cijfers, maar ook door middel van marktconsultaties, zodat we de best passende aanbestedingsstrategie kunnen voorstellen. Een aanbestedingsstrategie die we met u op uw maat verder ontwikkelen en van start tot en met oplevering van uw project uitvoeren en managen.