Gedachtegoed Kees Boeke herleeft

De Werkplaats Kindergemeenschap omvat een school voor basisonderwijs en een school voor voortgezet onderwijs met vmbo-tl, havo en atheneum/gymnasium. Beide scholen zijn gesticht door de onderwijsvernieuwer Kees Boeke en hebben een onderwijsconcept dat gebaseerd is op zijn idealen.

Bij het realiseren van nieuwe huisvesting, bij het in stand houden van voorzieningen of bij de uitvoering van strategisch huisvestingsbeleid, ligt de focus vaak op de benodigde eenmalige investeringen.

In Doetinchem realiseert woningcorporatie Sité Woondiensten een grootschalige herstructurering van de wijk Oosseld. Als kloppend hart van de wijk is er door Sité een multifunctionele centrumvoorziening gerealiseerd. In de accommodatie zijn twee basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, welzijnswerk, zorgfuncties en een sportvoorziening gehuisvest. De MFA moet de verschillende wijkdelen en haar bewoners met elkaar verbinden. Begin 2011 is het gebouw in gebruik genomen.

23 november 2018 - Sportcomplex het Binnenveld in Wageningen is officieel geopend door burgemeester Geert van Rumund. Met een speciale sleutel verrichtte hij de openingshandeling van een van de eerste circulair gerealiseerde sportcomplexen in Nederland.