Haarlem is onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam en groeit snel. De komst van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) geeft de ontwikkeling en groei een extra impuls. Dus ook grote veranderingen in de onderwijsvraag. En dus is een nieuwe en toekomstbestendige visie op onderwijshuisvesting hard nodig.

In Lelystad wordt een onderwijscampus voor het voortgezet onderwijs gerealiseerd. De gemeente en de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) investeren in een nieuwe en eigentijdse campus. Zowel vmbo, havo en vwo worden in dit plan in elkaars nabijheid gehuisvest.