woensdag, 23 januari 2019

DBME Aanbesteding IEKC Lichtenvoorde gestart (18 januari 2019)

Geschreven door Maarten Assink

M3V start aanbesteding voor IEKC lichtenvoorde met de publicatie op tenderned.

Onder een IEKC wordt een voorziening verstaan voor kinderen van 0-13 jaar met een totaal aanbod op het gebied van onderwijs (basis-, speciaal- en speciaal basisonderwijs), kinderopvang en (specialistische) buitenschoolse opvang, Jeugdzorg en WLZ-zorg en (specialistische) buitenschoolse opvang.

De aanbestedende dienst is Stichting IEKC Lichtenvoorde. De aanbesteding vindt plaats door middel van een niet-openbare Europese aanbesteding procedure. Ten gevolge van deze Selectieleidraad vormt de Aanbestedende Dienst een shortlist van maximaal vijf Gegadigden die worden uitgenodigd voor het doen van een Inschrijving.

Onderdeel van de 2e fase is een challengeronde waarna twee Gegadigden tussendoor af zullen vallen en drie partijen een definitieve inschrijving kunnen doen.

De Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)

Klik hier om de aankondiging op Tendernet te lezen.

Informatie & Publicaties