vrijdag, 01 februari 2019

Nationale Onderwijs Tentoonstelling

Geschreven door

Van 22 t/m 26 januari vond in de Jaarbeurs in Utrecht de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) plaats. Onderwijsmethodes zijn de basis onder de M3V huisvestingsconcepten. We blijven daarom graag goed op de hoogte van recente en toekomstige ontwikkelingen en nemen die mee in onze adviezen.

We volgen trends op de voet. Namens M3V bezoeken Jutta Groosman (architect), Sasa Radenovic (architect) en Debby van Dam (senior beleidsadviseur) de NOT. De rode draad in de Jaarbeurs is het overkoepelende thema “De sleutel voor beter onderwijs”. Met als onderliggende vraag: “Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit én hoe garanderen we dat onderwijs flexibel en in beweging blijft?”. Een inspirerend en uitdagend format! Achterover leunen is geen optie! Vanzelfsprekend speelt technologie -en ICT in het bijzonder- een hoofdrol. Maar, belangrijker is de wil om open te (blijven) staan voor veranderingen. ‘Toekomstbestendig’ betekent vooral: in beweging willen blijven en doorgaan met ontwikkelen. Niet de deur op slot doen en de sleutel weggooien, maar juist open blijven staan voor vernieuwingen. Steeds willen aansluiten op de wensen van moderne, jonge doelgroepen is de uitdaging.

Totaalbeeld

De verschillende themahallen zijn inspirerend en interessant. In de gesprekken die we voeren, merken we dat er op verschillende vlakken behoefte is aan nieuwe inzichten. Het gaat daarbij vooral om het totaalbeeld. Een consistent beleid dat aansluit op visie, onderwijsconcept en huisvesting.

Regisseur onderwijs en gebouw

We raken in gesprek met Vera Ruitenberg van de Algemene Vereniging Schoolleiders. We hebben met haar gesproken over de inhoud van de nieuwe leergang ‘Regisseur onderwijs en gebouw’. Directeuren komen meer in aanraking met huisvestingsvraagstukken. Een dynamisch en vaak complex onderwerp. Veranderingen volgen elkaar snel op. "Als directeur moet je kunnen inspelen op vernieuwingen en dat weer kunnen vertalen naar de huidige huisvesting of in het geval van nieuwbouw kunnen vertalen naar een programma van eisen”, stelt Vera Ruitenberg.

Je moet leren en kunnen omgaan met een thema als duurzaamheid en de consequenties daarvan kunnen overzien. Keuzes maken voor de toekomst waarvan de impact nu soms nog wordt onderschat. Dit vraagt een andere houding en aanpak van je als directeur naast de dagelijkse werkzaamheden.

Als je niet uitkijkt, verlies je jezelf in allerlei regels en procedures. Je sleutelbos wordt alleen maar groter en je bent continu aan ‘t zoeken naar de passende sleutel op het juiste slot.

M3V leermoment

Ons bezoek zorgt ervoor dat we het onderwijs door een andere, zelfs virtuele bril bekijken. We hebben ons kunnen inleven in de belevingswereld van kinderen, bijvoorbeeld door te springen op een virtueel bord, een film op te nemen en opdrachten aan een robot te geven. Dat zorgt voor een kijkje in de “nieuwe” wereld.

Integrale aanpak

Als M3V sluiten we met onze integrale aanpak aan bij onderwijsontwikkelingen. Denk niet in wat er morgen nodig is, maar denk verder en vertaal dat in een beeld voor overmorgen. En wat kunnen we morgen al anders doen?

Vanuit visie en bijbehorend onderwijsconcept maken we de vertaling naar een huisvestingsconcept. Niet alle sleutels passen op hetzelfde slot: er zit verschil in onderwijssoorten en behoefte van leerlingen.

M3V Projecten

De onderzoekende, ontdekkende bril zetten we op bij de voorbereiding en realisatie van projecten. We dagen uit en stimuleren de creativiteit van mensen. Maar we adviseren ook bij naleving van regels en procedures die daarbij horen. Op deze wijze bieden we een toekomstbestendig totaalpakket. Én óók wij blijven ontwikkelen én in beweging.

Sleutel voor beter onderwijs

Uiteindelijk doen we het allemaal met hetzelfde doel voor ogen: “Goed onderwijs bieden aan kinderen in een daarbij goed functionerende omgeving”, dat is de sleutel voor beter onderwijs! Of beter: voor een goede toekomst voor ons allemaal!

Debby van Dam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie & Publicaties