• Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR Apeldoorn
  • +31 85 3010894
  • info@m3v.nl

Over M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.
M3V in het kort

Creatief, innovatief, onderzoekend en nieuwsgierig.......

M3V staat voor creatief, innovatief, onderzoekend en vernieuwend denken en werken. Wij leunen niet op de bestaande oplossingen voor beleid, huisvestingsconcepten of aanbestedingsstrategieën, maar durven af te wijken van de gebaande wegen.

Team

Team

Het team bestaat uit ambitieuze professionals, in een combinatie van ervaren adviseurs en verfrissend jong talent. Zorgvuldig geselecteerd als experts binnen diverse disciplines, zoals onderwijskundigen, bouwkundigen, architecten en sociaalgeografen. Bovenal is het team gepassioneerd en ruimdenkend en hierdoor niet bang om adviezen en meningen te geven.

Partners

Partners

We zijn een partner en betrekken de opdrachtgever en zijn team op een open, informele en interactieve wijze. Voor elke situatie of probleemstelling zoeken wij samen met u steeds naar dé beste maatoplossing. Daarbij gaan we onverwachte en nog onbekende oplossingen niet uit de weg, maar toetsen deze uiteraard wel zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.

Passend én Duurzaam

Passend én Duurzaam

Ons doel is passende, duurzame en betaalbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en voorzieningen te ontwikkelen en wij zetten ons maximaal in om:

Wat we doen

Wat we doen

  • leer-, werk- en sportomgevingen creëren die het beste uit de gebruikers halen;
  • maximaal waardevolle voorzieningen tot stand te brengen binnen de beoogde kaders;
  • zorgen en borgen dat onze opdrachtgevers procesmatig de beste keuzes en stappen maken, passend bij hun vraag en oplossing; 

Our Team.

M3V Team

Harry Vedder

Senior Adviseur

Krijno van Vugt

Senior Adviseur

Maarten Assink

Aanbestedings- en contractmanager

Marieke Schalkwijk

Adviseur huisvesting, specialisatie onderwijshuisvesting

Marrit Zoet

Onderwijskundige/ Huisvestings adviseur

Rokus van den Akker

Senior adviseur - Projectmanager