• Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR Apeldoorn
  • +31 85 3010894
  • info@m3v.nl

Projecten

M3V Projecten

Eén van deze locaties zou per augustus 2003 worden gehuisvest in Wateringse Veld, een Vinexlocatie in de gemeente Den Haag. Deze huisvesting zou tijdelijk van aard zijn tot dat in 2006 permanente huisvesting gereed zou zijn. De nieuwbouw is gebaseerd op 1350 leerlingen en een bruto vloeroppervlakte van 9.600 m2 voor het lesgebouw en 1.380 m2 voor de bijkomende gymnastiekaccommodatie.

In Doetinchem realiseert woningcorporatie Sité Woondiensten een grootschalige herstructurering van de wijk Oosseld. Als kloppend hart van de wijk is er door Sité een multifunctionele centrumvoorziening gerealiseerd. In de accommodatie zijn twee basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, welzijnswerk, zorgfuncties en een sportvoorziening gehuisvest. De MFA moet de verschillende wijkdelen en haar bewoners met elkaar verbinden. Begin 2011 is het gebouw in gebruik genomen.