donderdag, 02 november 2017

Aanbestedingen sport- en evenementenvoorzieningen in Heusden

Geschreven door Paul Zaal

Onze samenwerking met de gemeente Heusden startte met de realisatie van de recent geopende Sporthal Dillenburg in Drunen. Een tweede uitdaging volgt al snel: de renovatie van het evenementencomplex De Voorste Venne (het voormalig Autotron). Een project dat al twee keer in de gemeenteraad is gestrand. Met een slimme aanpak is het M3V wél gelukt om binnen budget een plan te presenteren waar de gemeenteraad groen licht voor kon geven.

Tijd voor een gesprek met de man die de strategie en aanbesteding namens M3V vorm heeft gegeven en heeft begeleid: Maarten Assink.

Sporthal Dillenburg

Op 14 mei 2017 vond de officiële opening plaats van de nieuwe sporthal Dillenburg in de gelijknamige wijk in Drunen (gemeente Heusden). De wijk Dillenburg is voorlopig een van de laatste grotere bouwlocaties in Drunen. In deze wijk zijn twee sportaccommodaties in gebruik. Er is al een sportzaal met een turnhal, een Dojo en een danszaal. De nieuwgebouwde en recent opgeleverde Sporthal Dillenburg is 54 bij 49m groot met een hoogte van ruim 10 meter. Het programma van eisen is geschreven door Odin Wenting. Via een architectenselectie heeft het architectenbureau “De Twee Snoeken” uit Den Bosch getekend voor het ontwerp en is vervolgens via een traditionele aanbesteding gerealiseerd door Slokker Bouwgroep. De aanbestedingen, de begeleiding van het ontwerp en realisatie van de sporthal zijn uitgevoerd door M3V.

De Voorste Venne

Het bereikte resultaat met de Dillenburg geeft de gemeente de overtuiging M3V nogmaals in te schakelen. Nu voor het project de Voorste Venne (het voormalige Autotron). Dit gebouw is het enige door Anton Pieck ontworpen gebouw buiten de Efteling. Bij het beëindigen van de activiteiten van Autotron in de 80’er jaren, heeft de gemeente het gebouw overgenomen. Het karakteristieke gebouwencomplex telt meer dan 5.000 m2 vloeroppervlak, wordt gebruikt door een breed scala aan gebruikers en is een prachtige evenementenlocatie. De staat waarin het gebouw zich bevindt loopt achteruit en de exploitatie lasten lopen op.

Tot twee keer toe is met een architect een plan ontwikkeld om het gebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd (technisch en functioneel). Beide plannen zijn uiteindelijk op het daarvoor benodigde investeringsbudget gestrand in de Gemeenteraad. Een andere aanpak was nodig om tot een haalbaar plan te komen.

“Het bouwen zelf was daarbij niet de grootste uitdaging”, licht Maarten Assink toe. “Het was juist de voorbereiding waar een degelijk en werkbaar plan aan ten grondslag moest liggen. Je realiseert zo’n complex tenslotte niet alléén voor morgen, maar juist voor de lange termijn.”

Uitdagend

Vóórdat M3V gevraagd werd dit project te begeleiden, waren dus al voorstellen uitgewerkt, voorgelegd, terugverwezen naar de tekentafel en, bij gebrek aan voldoende middelen, blijven liggen. “Dat lijkt misschien op het eerste gezicht vreemd, maar dat is het eigenlijk niet. Je moet je voorstellen dat bij zo’n project een groot aantal stakeholders betrokken is, dat er uiteenlopende wensen en belangen zijn en dat vanzelfsprekend de budgettering een prominente rol speelt”, vervolgt Maarten. “De rol van de gemeente – en dan vooral de gemeenteraad- is van belang bij dergelijke projecten. Er worden tenslotte publieke middelen ingezet en daar moet je gewoon kritisch mee omgaan en vooral geen zaken over het hoofd zien.”

Nieuwe insteek

Reden voor M3V om het project vanuit een andere invalshoek te benaderen. Er was bij betrokkenen een duidelijke voorkeur voor een van de twee eerder, door de architect, ontwikkelde plannen. “Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar voortborduren op een plan waarvoor al voldoende draagvlak bestond. Wij hebben dat plan als uitgangspunt genomen en hebben onze expertise toegevoegd aan dit plan”, vertelt Maarten. “Wat wij gelijk gedaan hebben, is het beschikbare budget als uitgangspunt nemen. Dan krijg je een taakstellend kader en kan je de verdere ontwikkeling vormgeven. Ik zal je de technische- en juridische afwegingen besparen”, vervolgt Maarten. “Maar de meest voor de hand liggende aanpak hier was het ontwikkelen van een andere aanbestedingsstrategie op maat met als uitgangspunt: “Wat kun je voor het beschikbare budget wel realiseren met het eerdere ontwerp als uitgangspunt?”.

Best Value aanpak

Gekozen is voor een prestatie inkoopproces (Best Value). Dat is gericht op het vinden van die partner met de beste visie en aanpak om binnen het investeringsbudget een maximaal resultaat te leveren. “De aanpak bestond eruit dat de gekozen partij na gunning eerst, in samenwerking met de gemeente en gebruikers, een nieuw plan ontwikkelt met de kwaliteiten van het eerdere ontwerp als uitgangspunt. Het investeringsbudget blijft daarbij een taakstellend criterium. Door het inkoopproces creëerden we al draagvlak voor de aanpak bij alle betrokken. Je zou ook kunnen zeggen dat daarmee alle betrokken vanuit dezelfde beginsituatie aan de slag konden, dezelfde taal spraken en hetzelfde doel voor ogen hadden”.

Uitwerking en uitvoering

Uiteindelijk is via deze aanpak een “Engineering en Build” opdracht gegund aan BMV te Veldhoven. Een bouwonderneming die zowel actief is in de uitvoering als projectontwikkeling. “Het selecteren van een aannemer is nooit eenvoudig. Je verwacht immers dat een zo’n aanbieder én creatief is én voor een technisch haalbare oplossing zorgt én de financieel meest doelmatige oplossing voorstelt. Gelukkig heeft M3V al vaker met dit bijltje gehakt en met de expertise en ervaring binnen M3V, in combinatie met een slimme aanbestedingsstrategie, waren we in staat de juiste keuze te maken”, licht Maarten toe.

Nadat de Gemeenteraad groen licht gaf voor de gunning, is het ontwerp verder uitgewerkt en zijn de voorbereiding van de uitvoerende werkzaamheden gestart.

En uiteindelijk: het resultaat

Op de vraag of je tevreden mag zijn met het resultaat, reageert Maarten enigszins terughoudend: “Kijk, bij M3V gaat het nooit om het project zelf, maar juist om datgene wat we met z’n allen willen bereiken. Dus of ik nou wel of niet tevreden ben is eigenlijk niet zo interessant. Het zijn de gebruikers en de bestuurders die je daarover zou moeten interviewen”. Na enig aandringen vervolgt hij: “Ja, ik denk wel dat iedereen tevreden is met de strategie die we gevolgd hebben, de partners die we geselecteerd hebben en het resultaat waar we met z’n allen aan werken. Het wordt een volledige renovatie, maar desondanks zal de Voorste Venne een prachtige en vernieuwde locatie worden. Het karakteristieke Anton Pieck ontwerp blijft behouden, maar dan wel in een eigentijds en duurzaam jasje. Het gebouw heeft al een carré vorm met een binnenplein. Daar creëren we een nieuwe gang, zodanig dat alle ruimtes anders ontsloten worden. De indeling van het gebouw anders wordt, waardoor een betere functionaliteit ontstaat. Het complex krijgt een nieuwe uitstraling en een eigentijdse inrichting waar wekelijks weer vele enthousiaste en tevreden gebruikers te vinden zullen zijn”.