vrijdag, 17 november 2017

OBS De Fuut in Monnickendam

Geschreven door Eline Jonkers

Iedereen kan het zich voorstellen; kinderen die op hun stoeltjes zitten te draaien en te wiebelen in de klas, wachtend tot ze weer wat energie kwijt kunnen in de pauze. Wetenschappelijke studies tonen aan dat bewegen niet alleen positief is voor de conditie, maar ook voor de cognitieve ontwikkeling.

Fuut

Bewegen geïntegreerd in onderwijs

Bewegen zou daarom niet alleen tijdens de gymles en het speelkwartier moeten plaatsvinden, het zou geïntegreerd moeten zijn in het onderwijs!

Het integreren van bewegen in het onderwijs maakt onderdeel uit van de nieuwe identiteit van OBS De Fuut in Monnickendam. De Fuut heeft, met de aankomende revitalisatie, de kans aangegrepen om haar onderwijsvisie te vernieuwen. Zo wordt er een leerlinggericht domein gerealiseerd voor de jongste leerlingen, waar zij in een geborgen omgeving les krijgen van twee vaste leerkrachten. Voor de oudere leerlingen wordt een themagericht domein gerealiseerd, hier werken leerlingen aan hun eigen leerdoelen binnen diverse thema’s.

Van visie vertaald naar huisvestingsconcept

M3V heeft de visie vertaald naar een huisvestingsconcept. Tevens is er een inpassing gemaakt in het bestaande schoolgebouw, waarbij het bewegen volledig geïntegreerd is. Hiervoor is heeft onze partner Scherp Advies een beweegconcept ontwikkeld die leerlingen uitdaagt om tijdens, voor en/of na de lessen te bewegen Uiteraard wordt er rekening gehouden met de beoogde lesactiviteiten.

De Fuut maakt met deze ontwikkeling een mooie beweging naar een toekomst waarin kinderen hun energie de hele dag optimaal kunnen inzetten!