Communicatie & Huisvesting

Huisvestingsprojecten in het onderwijs en de zorg hebben impact op organisaties en direct en indirect betrokkenen. Communicatie tijdens veranderingsprocessen is een doorslaggevende succesfactor. Sinds kort verzorgt M3V ook advies, ondersteuning en begeleiding bij de communicatie rondom huisvestingsprojecten.

communicatie resized

Van strategisch tot operationeel

Huisvestingsprojecten hebben niet alléén impact op organisaties; het duurt ook relatief lang vóórdat resultaten zichtbaar en merkbaar zijn. Juist daarom is het belangrijk om betrokkenen te informeren over de voortgang en het resultaat. En dat vraagt kennis en capaciteit. Capaciteit, waar de communicatieafdeling niet altjjd in voldoende mate over beschikt. M3V biedt ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van een verantwoord en resultaatgericht communicatiebeleid tijdens het hele project.

Draagvlak creëren, betrokkenheid verhogen, enthousiasme bewerkstelligen en beleving optimaliseren. Daar draait het om en daar werken we samen met onze opdrachtgevers aan. En zit het een keer ergens tegen, dan hebben we scenario’s klaarliggen om ook crisiscommunicatie in de juiste banen te leiden en iets té negatieve berichten in de media vóór ons en niet tegen ons te laten werken.

Imago & Reputatie

Wanneer nieuwe huisvesting het gevolg is van organisatorische wijzigingen (samenwerking, fusie, nieuw onderwijsconcept), dan wordt óók de (her)positionering van de vernieuwde organisatie een thema. Het opnieuw positioneren van organisaties vraagt om een gestructureerde en doordachte aanpak. Ook daarbij adviseert en ondersteunt M3V.

Toegevoegde waarde

Met de M3V communicatieplannen en de uitvoering daarvan worden betrokkenheid en beleving rondom een huisvestingstraject vergroot. Anderzijds worden misverstanden en communicatieruis weggenomen. En, belangrijker nog, M3V kent de cultuur in het onderwijs én in de bouwwereld en kan optimaal inspelen en anticiperen op ontwikkelingen en de gevolgen daarvan.

Samen de communicatie vormgeven, kansen vergroten en risico’s elimineren. Daar gaat het om!