M3V directie versterkt

Met ingang van 1 september 2021 zijn Moreen Oud en Bart Meijer beiden als partner toegetreden tot M3V advies & management en voeren zij samen met Krijno van Vugt en Harry Vedder de directie over M3V. Met deze organisatorische heroriëntatie is M3V voorbereid om nu en in de toekomst blijvend en op hoogwaardige wijze invulling te geven aan de kernwaarden ‘duurzaam’, ‘betrokken’ en ‘innovatief’.

M3V advies & management

M3V advies & management is de huisvestingsadviseur voor maatschappelijke opgaven zoals onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Met een betrokken en innovatief team geven wij strategisch advies en werken wij aan haalbaarheidsonderzoek, programma van eisen, aanbesteding en realisatie van maatschappelijk vastgoed.

Concrete veranderingen per 1 september

Het aanbod van M3V advies & management verandert niet. Wat wél verandert is dat M3V vanaf 1 september is versterkt met nieuwe kennis, denkkracht en ervaring. Door deze versterking sorteert M3V voor op de toekomst. Een toekomst, waar duurzaamheid, digitalisering, circulaire economie, maatschappelijke betrokkenheid en innovatieve bouw- en exploitatievormen, de rode draad blijven vormen in advies-, ontwerp- en realisatieprocessen.

Moreen Oud

Moreen Oud

Moreen is een ambitieuze adviseur onderwijshuisvesting, opgeleid als bouwkundig ingenieur en ontwerper. Zij is gedreven in het ontwikkelen van innovatieve en duurzame huisvestingsvraagstukken. Mensgericht, inspirerend en eigentijds. Vijftien jaar geleden heeft zij haar eigen bouwkundig ontwerp- en adviesbureau – mc2 conceptontwikkeling – voor maatschappelijk en commercieel vastgoed opgericht. Als mede initiator van het consortium ‘1000 scholen’ heeft zij een concept ontwikkeld voor het revitaliseren van schoolgebouwen tot gezonde, duurzame en toekomstbestendige gebouwen. De afgelopen jaren is Moreen beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs en Speciaal Onderwijs geweest bij het team Maatschappelijke Voorzieningen van de gemeente Amsterdam en daarmee overziet zij het politieke en maatschappelijke speelveld als geen ander. Bij M3V ziet zij kansen haar expertise verder door te ontwikkelen en toe te passen.

Bart Meijer

Bart Meijer

Bart is na zijn opleiding als bouwkundig ingenieur tevens opgeleid binnen de vakgebieden geografie, planologie en milieu. Jarenlange ervaring vanuit verschillende rollen en bij verschillende soorten partijen in de bouwwereld, vooral gericht op maatschappelijk vastgoed, hebben hem doen besluiten in 2015 zijn eigen bedrijf – Qrip Vastgoed BV – te starten. Dit vooral vanuit een fascinatie om op vernieuwende wijze informatie & data toe te passen bij vastgoedconcepten. Dit sluit aan bij zijn visie dat veel duurzaamheids- en efficiëntie winst te behalen valt door op eenvoudige, heldere wijze gegevens te ontsluiten voor ontwikkeling, transformatie en exploitatie van vastgoed. Hierbij is de input vanuit alle belanghebbende partijen, met name de gebruikers, essentieel. Vanuit Qrip heeft Bart de afgelopen jaren regelmatig samengewerkt met M3V en heeft hij mede vormgegeven aan de doorontwikkeling van bouwconcepten van M3V. Daarmee volgt de overstap naar een partnerschap binnen M3V op natuurlijke wijze.

Partners M3V per 1 september 2021

Krijno van Vugt
-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(ongewijzigd)
Harry Vedder
-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(ongewijzigd)
Moreen Oud
-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(nieuw)
Bart Meijer
-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(nieuw)