Webinar: Aanpak & Subsidie | Regionale planvorming krimpregio's VO

Op 22 september organiseert M3V een webinar over de kansen en subsidiemogelijkheden voor het VO in krimpregio's. Deelname is gratis en aanmelden kan hier.

Het aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs daalt het komende decennium met ca. 12 procent (bron:VO-raad). Het kabinet neemt maatregelen. In dit webinar gaan we in op de consequenties en de kansen voor onderwijshuisvesting.