Gedachtegoed Kees Boeke herleeft

De Werkplaats Kindergemeenschap omvat een school voor basisonderwijs en een school voor voortgezet onderwijs met vmbo-tl, havo en atheneum/gymnasium. Beide scholen zijn gesticht door de onderwijsvernieuwer Kees Boeke en hebben een onderwijsconcept dat gebaseerd is op zijn idealen.

In Doetinchem realiseert woningcorporatie Sité Woondiensten een grootschalige herstructurering van de wijk Oosseld. Als kloppend hart van de wijk is er door Sité een multifunctionele centrumvoorziening gerealiseerd. In de accommodatie zijn twee basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, welzijnswerk, zorgfuncties en een sportvoorziening gehuisvest. De MFA moet de verschillende wijkdelen en haar bewoners met elkaar verbinden. Begin 2011 is het gebouw in gebruik genomen.