Privacy Verklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring legt M3V B.V. uit op welke wijze M3V B.V. om gaat met persoonsgegevens die -al dan niet bewust- achtergelaten worden of achterblijven op de M3V website.

Het kan noodzakelijk of gewenst zijn de privacyverklaring aan te passen of te wijzigen als gevolg van aangepaste, aangescherpte of nieuwe wetgeving. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Vanzelfsprekend is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG genoemd) onverkort van toepassing en handelt M3V B.V. dienovereenkomstig.

Deze versie is van toepassing vanaf 14 december 2021

Algemeen

Deze website is onderdeel van het marketing- communicatiebeleid van M3V B.V. Als zodanig is de website onderdeel van het commercieel beleid van M3V B.V. Tegelijkertijd heeft M3V niet de intentie de bezoekers van de website op enige vorm te traceren. Uitzondering hierop vormt het aanmelden/abonneren op de nieuwsbrief. Het is onmogelijk nieuwsbrieven te versturen zonder enige traceerbare persoonlijke informatie te registreren. De door M3V B.V. gevraagde informatie is minimaal en dient geen ander doel dan waarvoor de informatie verstrekt wordt (nieuwsbrief). Andere persoonlijke gegevens die mogelijk achterblijven ('digitale footprint') door het gebruik van browsers worden door M3V B.V. niet gebruikt. Anonieme en statistische gegevens kunnen worden gebruikt om de website te verbeteren en content meer doelgericht aan te bieden.

Er bestaat geen koppeling tussen de M3V website en het M3V bedrijfsprocessensysteem.

Vastgelegde gegevens zijn opvraagbaar voor de eigenaren van deze gegevens en zullen desgewenst onmiddellijk gewist worden.

Hieronder wordt het beleid meer gedetailleerd uitgewerkt en toegelicht.

Bezoekersgegevens

Gegevens worden verzameld voor:

  • Het versturen van nieuwsbrieven;
  • Contact opnemen (terugbellen of email versturen);

Alle gegevens worden alleen verwerkt of gebruikt met toestemming van de eigenaar van deze gegevens. Het instemmen met deze privacyverklaring wordt door M3V beschouwd als een impliciete instemming om met de gegevens te doen wat de indiener beoogt.

Partnersamenwerking

M3V B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en worden automatisch verzameld zonder dat de gebruiker exact weet welke gegevens verstrekt worden. Dat zijn geen persoonlijke gegevens, maar gegevens van algemene- en/of statistische aard (welke en de de duur van paginabezoeken bijvoorbeeld).

Partnersystemen

Gegevens worden verwerkt en beheerd door:

  1. MailChimp (nieuwsbrieven);
  2. Microsoft (email);
  3. Hosting & Backups Today (webhosting).

Opslag periode

Gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, tenzij wettelijke regelingen anders bepalen.

  • Het versturen van nieuwsbrieven: e-mailadres en naam worden opgeslagen tot het moment van uitschrijven of opzeggen;
  • Contact opnemen: contactgegevens worden opgeslagen op de mailserver. De wettelijke bewaartermijn is hierop van toepassing;
  • Google Analytics gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar een persoon. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Van digitaal verstrekte persoonsgegevens worden geen hardcopies gemaakt of lijsten aangelegd. Gegevens worden uitsluitend beheerd in de hiervoor vermelde partnersystemen en software. De persoonsgegevens die door M3V B.V. of door eerder vermelde partners worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via partnersoftware en zijn beveiligd. De apparaten ('servers') waarop persoonlijke gegevens worden opgeslagen zijn eveneens beveiligd.

Toegang tot de website vanaf een 'browser' vindt versleuteld plaats (SSL certificaat'). M3V B.V. maakt gebruik van DNSSEC (uitbreiding op het Domain Name System (DNS) waarmee een aantal kwetsbaarheden in DNS worden voorkomen.

Rechten

Iedere gebruiker van de M3V website heeft recht op inzage van opgeslagen gegevens. M3V werkt mee aan het verstrekken van informatie binnen de wettelijke termijnen.

Kloppen gegevens niet, zijn gegevens veranderd of verouderd, dan zal M3V op eerste verzoek de gegevens aanpassen.

M3V zal op eerste verzoek opgeslagen gegevens en informatie overdragen binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders.

M3V zal op eerste verzoek persoonlijke gegevens permanent verwijderen, voorzover daarvoor geen wettelijke beperkingen gelden

Recht op bezwaar

Wil jij niet dat M3V B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan zal M3V B.V. op eerste verzoek de gegevens (laten) verwijderen. Het kenbaar maken van het 'Recht op Bezwaar' kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. M3V reageert uiterlijk binnen een week.

Plichten

Gegevens zullen nooit beschikbaar worden gesteld aan derden (al dan niet tegen betaling). M3V B.V. vraagt slechts om minimale persoonlijke informatie en uitsluitend met het doel de dienst uit te kunnen voeren waarom gevraagd wordt. Een e-mailadres is eenvoudigweg nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de dienst niet worden uitgevoerd.

Verschoning

M3V B.V. behoudt zich het recht voor gegevens te openbaren en/of aan derden beschikbaar te stellen wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer dit gerechtvaardigd is om te voldoen aan een juridisch verzoek-, vordering- of proces.