Het Saffier in Zwolle

Dinsdag 31 augustus 2021 was het dan zo ver: Het Saffier in Zwolle is officieel geopend door wijkwethouder Michiel van Willigen. Een bijzonder project. Op de eerste plaats voor docenten, leerlingen en andere gebruikers van het gebouw. En niet in de laatste plaats voor bestuurders, ontwerpers en bouwers die onder leiding van M3V de realisatie hebben voorbereid, gerealiseerd en begeleid.

Integraal Kindcentrum 'Het Saffier' in Zwolle

Onderwijs visie eerst

Waar het in de bouw gebruikelijk is om het proces van huisvestingsvernieuwing te starten met een Programma van Eisen, werd hier gekozen voor een aanpak waarbij de onderwijsvisie centraal staat. Zeker geen alledaagse aanpak, maar wel een waarbij het ontwerp zodanig flexibel wordt, dat dit voor lange tijd het primaire onderwijsproces ondersteunt. Ook kan 'duurzaamheid' op deze manier zowel vanuit technisch-, functioneel- als financieel oogpunt in het ontwerp worden verankerd.

Best Value

Saffier doorkijk gang
Life Cycle Management). Niet alléén tijdens de initiële bouw, maar juist daarna (exploitatiefase).
Gezocht werd naar een consortium van samenwerkende bouwpartners dat voor lange tijd het beheer, service & onderhoud, inclusief de energiehuishouding met een zo gering mogelijke CO2 voetprint kan waarmaken. Als opdrachtgever stuur je daarbij niet op de laagste kosten, maar op maximale waarde binnen een taakstellend budget ('Best Value').

Bouwconsortium

De marktconsultatie heeft geleid tot een aantal geschikte partijen (architect, constructeur, aannemer, installateur om er maar enkele te noemen) die gezamenlijk het project zullen realiseren. M3V heeft dit traject begeleid en heeft zorg gedragen voor de bestuurlijke afstemming, instemming en goedkeuring.

Creatief ontwerp

Na verschillende mogelijkheden te hebben bestudeerd, is gekozen voor een betrekkelijk eenvoudig ontwerp met veel flexibiliteit. De architect heeft een basisontwerp uitgewerkt dat door toepassing van de juiste materialen en kleuren een aantrekkelijk en duurzaam gebouw oplevert. Veel daglicht, open karakter en ruim vsn opzet zijn kenmerkend in het ontwerp en zorgen bovendien voor een moderne, maar nog steeds intieme uitstraling die naadloos aansluit bij de onderwijsvisie (waar het allemaal mee begon) en duurzaamheidseisen. De keuze van bamboe en roestkleurige gevelbekleding geven Het Saffier een moderne en rustige uitstraling. Onderhoudsvrij en duurzaam bovendien.

De omgeving

Het Saffiier staat in Zwolle nog wat eenzaam bij. Op een steenworp afstand van NS station Stadshagen. Het gebied is nog volop in ontwikkeling. Voor M3V betekende dat een andere aanpak dan gebruikelijk. In de meeste situaties worden schoolgebouwen ingepast in de omgeving. Hier moet de ruimtelijke invulling nog plaatsvinden. Dat betekent natuurlijk geen 'carte blanche' voor het ontwerp. Integendeel.
Juist dan is het nodig om het ontwerp van de school in te passen in de toekomstvisie voor woon- en leefruimte. Dat betekende een nieuwe aanpak, waarbij de gemeente Zwolle voorstelde Het Saffier in te passen in de geluidswal aan de Hasselterweg. Dat is gelukt en het lijnenspel in de gevels van Het Saffier sluit aan op de geluidswal.

De natuur heeft nog een schooljaar nodig, maar uiteindelijk wordt Het Saffier een groene oase in de toekomstige woon- en leefruimte in Zwolle.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Blijf op de hoogte en ontvang 4x per jaar de M3V nieuwsbrief

* noodzakelijke informatie

Contact M3V

Telefoon
085-3010894
e-mail
info@m3v.nl

Amsterdam
Groen van Prinstererstraat 45
1051 EJ Amsterdam
Arnhem
Halsterenstraat 8
6844 HK Arnhem

Over M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.