Herontwerp Voortgezet Onderwijs Rotterdam-Zuid

Voortgezet Onderwijs Rotterdam-Zuid

De schoolbesturen van CVO, BOOR en LMC-VO hebben de handen ineengeslagen en samen met de gemeente Rotterdam wordt het onderwijs 'Op Zuid' anders vormgegeven. Moderner, breder aanbod, evenwichiger spreiding, betere bereikbaarheid, meer keuzemogelijkheden, naadloze aansluiting op en betere doorstroming naar vervolgonderwijs. Niet de minste, wél de belangrijkste ambities.

Stedebouwkundig hoogstandje

In Rotterdam wordt hard gewerkt aan een stedebouwkundig hoogstandje: Feyenoord City. De ontwikkeling van een nieuw stadion is onderdeel van een veel groter geheel. In totaal gaat het om een 1,5 miljard euro project. Woningen, scholen, maatschappelijke voorzieningen, een mobiliteitsplan en een nieuw sociaal-economisch programma horen daarbij.

Geïnteresseerd in de voortgangsrapportage van de gemeente Rotterdam? Klik dan hier.

Voortgezet Onderwijs 'op Zuid'

Terugkijkend op de ontwikkelingen in Rotterdam Zuid de afgelopen decennia, blijkt dat het onderwijsaanbod en de onderwijsvariatie enerzijds wat versnipperd zijn en anderzijds niet voldoende aansluiten op de huidige en toekomstige vraag. Leerlingen moeten té vaak uitwijken naar en gebruik maken van onderwijsvoorzieningen elders in de stad. Dat leidt tot ongewenste verkeersbewegingen.
Waar in andere delen van het land schoolbesturen te maken hebben met afnemende bevolkingsgroei, is op Zuid sprake van expansie. Die optelsom van grootschalige vernieuwing en expansie maakt het noodzakelijk om het onderwijsaanbod opnieuw vorm te geven én toekomstbestendig te modelleren.

In februari 2018 werd het convenant 'Veelzijdig VO Op Zuid'(VVOZ) getekend.

Onderwijsinnovatie

Iedere ochtend fietsen 1.800 scholieren van Zuid naar Noord en later op de dag weer terug. Om die verkeersstroom te verminderen en misschien zelfs wel te stoppen, is het noodzakelijk het onderwijsaanbod 'Op Zuid' te verbreden, onderling af te stemmen en meer aan te sluiten bij de actuele- én toekomstige vraag. Onderwerpen als tweetalig onderwijs, sportopleidingen, techniekonderwijs horen daarbij. Bovendien moeten de voorzieningen aantrekkelijker en inspirerender worden. De ambitielat ligt hoog en vraagt veel van alle direct- en indirect betrokkenen. Er is al veel werk verzet en de contouren beginnen vorm te krijgen. Vanzelfsprekend eigenlijk, want in 2023 moet het onderwijsaanbod 'op Zuid' volledig vernieuwd zijn.

Enorme operatie

Duizenden leerkrachten, ouders en leerlingen zijn betrokken bij deze mega operatie en de veranderingen raken een groot deel van de mensen op Zuid. Besluiten zijn en worden niet over 'een nacht ijs' genomen. Integendeel. Maanden van overleg liggen achter ons. Verschillende invalshoeken zijn gehanteerd, belangen zijn gewogen, visies werden geëvalueerd en studies zijn uitgevoerd.

De hoofdrolspelers: scholenkoepel LMC, scholenkoepel BOOR, scholenkoepel CVO en vanzelfsprekend de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Rotterdam. Allemaal verschillende belangen en visies. Althans, zo begon het. Inmiddels zijn niet-natuurlijke gesprekspartners natuurlijke gesprekspartners geworden, is er een gemeenschappelijke visie, een gemeenschappelijk eindpunt bepaald en wordt het project gedragen door de gemeente Rotterdam en alle onderwijskoepels (zie informatiebrief).

Techniek en Sport krijgen nadrukkelijker dan nu een stevige plaats in het onderwijsaanbod. In het Regioplan Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam-Zuid is voorzien dat MBO en VMBO samenwerken bij het ontwikkelen van aantrekkelijk techniek onderwijs. Het vmbo Veenoord en de Calvijnscholen Business School, de Zuidermavo en Vreewijk Lyceum gaan samenwerken op het gebied van Sport. Later zal de opleiding verhuizen naar een nieuwe locatie. Stadionpark is een gebied in ontwikkeling rondom de Kuip, de sportcampus en het nieuwe Feyenoordstadion. Sport en bewegen staan daar centraal.

M3V als vliegwiel

M3V is 3 jaar verantwoordelijk geweest voor het programmamanagement bij het her-definiëren en de onderlinge afstemming van het onderwijsaanbod 'op Zuid' en heeft ook de liaison functie naar het gemeentebestuur verzorgd. Namens de onderwijskoepels en de gemeente Rotterdam heeft M3V ervoor gezorgd dat de transformatie naar een nieuwe toekomstbestendige situatie soepel verloopt. Daarbij vanzelfsprekend rekening houdend met huidige én toekomstige belangen.

Dat ging niet vanzelf! Niet alleen verschillende belangen moesten gewogen worden, maar ook van de verschillende culturen moesten de kansen en de sterktes behouden blijven en de zwaktes en de bedreidingen omgezet worden naar een werkbaar platform. Dat begon langzaam, maar naarmate de tijd vorderde en partijen meer overeenkomsten dan verschillen zagen, kwam het vliegwiel in beweging. Daarmee was de rol van M3V afgerond.

Vliegwielen laten zich niet makkelijk stoppen, maar nog moeilijker is het om een vliegwiel te versnellen. De gemeente Rotterdam heeft nu de aanzwengelende (en soms remmende) rol van M3V overgenomen en voert de regie over de samenwerking en de voortgang in de volgende fase: de implementatie.

Toekomstwaarde

Leerlingen hebben straks echt iets te kiezen op Zuid. Een gevarieerd en breed onderwijsaanbod. Bij de planvorming stonden de belangen van de leerlingen op de eerste plaats. Onderwijskoepels zijn geen concurrenten meer, maar worden ketenpartners die intensief samenwerken. Groeien is prima. Maar dan wel met z'n allen: geen leegstand meer op de ene school terwijl een andere school overcapaciteit heeft. Hoewel besluiten over de daadwerkelijke huisvesting nog plaats moeten vinden, zullen ook daarbij de belangen van de leerlingen voorop staan..

De gemeente heeft het laatste woord........

Na 3 jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor het programmamanagement in de eerste projectfase, is dat deel van het project afgerond. Namens de onderwijskoepels en de gemeente Rotterdam was de opdracht aan M3V ervoor te zorgen dat de transformatie naar een nieuwe toekomstbestendige situatie vorm kreeg en op draagvlak kon rekenen. Zijn we daarin geslaagd?
Lyanda Vermeulen-Kerstens geeft namens de gemeente Rotterdam antwoord:

Hartelijk dank voor je inzet de afgelopen jaren. Zoals je benoemt en zoals ik overgedragen heb gekregen heb je de laatste twee jaar een bijzondere opdracht uitgevoerd. De samenwerking tussen de schoolbesturen op de onderwijsinhoud vraagt veel meer dan inzicht in onderwijshuisvesting alleen. De basis voor een goede samenwerking is het onderling vertrouwen en hierbij heb jij een grote rol gespeeld. Ondanks de vele wisselingen in het OG en de stuurgroep is de samenwerking geborgd en het Herontwerp VO op Zuid naar een volgende fase gebracht. Nogmaals dank hiervoor.

Lyanda Vermeulen-Kerstens - Afdelingshoofd Onderwijs | Gemeente Rotterdam

Meer informatie

Voor specifieke informatie over programmamanagement 'Op Zuid' is Harry Vedder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) graag bereid aanvullende informatie te verstrekken.

 


Afbeelding: Copyrights: Algemeen Dagblad

Blijf op de hoogte en ontvang 4x per jaar de M3V nieuwsbrief

* noodzakelijke informatie

Contact M3V

Telefoon
085-3010894
e-mail
info@m3v.nl

Amsterdam
Groen van Prinstererstraat 45
1051 EJ Amsterdam
Arnhem
Halsterenstraat 8
6844 HK Arnhem

Over M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.