Nieuwbouw VMBO Trivium College Amersfoort [deel 1]

Het Trivium college

Het VMBO Trivium College verzorgt VMBO onderwijs in Amersfoort. Aangeboden profielen zijn: “Dienstverlening & Producten”, “Economie & Ondernemen” en “Multimedia, Vormgeving & ICT”. Niet per definitie in de vorm van klassikaal onderwijs, maar juist zo individueel mogelijk. Meerdere theorie- en praktijkgebieden zijn daarvoor voorzien in de nieuwbouw. Zo kunnen leerlingen talenten maximaal ontwikkelen

Schoolambitie

Het Trivium college doet er alles aan om ervoor te zorgen dat leerlingen met plezier naar school komen en met plezier leren. Doelstelling is om leerlingen de juiste en beste keuzes laten maken voor nu en later. Veel en actief contact met leerlingen zit in het DNA van het Trivium onderwijsteam. En dat doet het Trivium college dan ook! Zo ontdekken leerlingen interesses en onwikkelen ze talenten. In vier jaar groeien leerlingen uit tot zelfbewuste, ondernemende jongeren mét diploma!

Huisvestingscoöperatie Samenfoort

De gezamenlijke Amersfoortse schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs (VO) hebben de coöperatie Samenfoort VO opgericht. Deze coöperatie regelt voor alle VO-scholen in Amersfoort de huisvesting en coördineert de afstemming met de gemeente. Het VMBO Trivium heeft vanuit de coöperatie opdracht gekregen de nieuwbouw te realiseren met een capaciteit van 320 leerlingen.

Speerpunten nieuwbouw

De huisvesting is geen doel op zich, maar ondersteunt en faciliteert goed onderwijs in een uitdagende en aantrekkelijke omgeving. Vanuit de onderwijsvisie zijn zes speerpunten geformuleerd en vertaald naar het programma van eisen voor de nieuwe huisvesting.

1. toekomstbestendig

Flexibele en aanpasbare leerruimte en installaties maken het mogelijk in te spelen op toekomstige onderwijskundige- en maatschappelijke ontwikkelingen.

2. bewegen integreren

De traditionele gedachte dat bewegen hoort bij de lessen lichamelijke opvoeding (LO) wordt losgelaten. De onderwijsomgeving nodigt uit tot bewegen. Het meubilair sluit aan bij de bewegingsbehoefte en leerstijl. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de behoeften van leerlingen. Naast 'bewegen' zijn dat 'rust' en ‘chillen’. De opbouw tijdens de lessen LO zijn meer dan gebruikelijk gericht op veelzijdig bewegen.

3. ICT verankeren

ICT wordt geïntegreerd in alle vakken en modules. Hiermee wil de school haar bijdrage leveren aan het ontwikkelen van ‘21st century skills’ voor alle leerlingen en alle uitstroomrichtingen.

4. aanpasbaar

Met flexibele en aanpasbare leerruimten de zelfstandigheid en de onderzoekende houding van leerlingen stimuleren.

5. motivatie en eigenaarschap

Opdrachten aanbieden op verschillende niveaus en daarmee eigenaarschap, zelfsturing en motivatie vergroten. Leerlingen doorlopen in eigen tempo het curriculum. Doelen stellen leerlingen zelf op, samen met hun coachende docent. Verschillende leerstijlen en keuzemogelijkheden gedurende de week dragen bij aan 'eigenaarschap'.

6. integreren vakken

Bruggen slaan binnen het VMBO, het MBO en naar het werkveld, dat is het doel!. Vakoverstijgend werken, werkend leren en samenwerken stimuleren en realiseren door meerdere docenten vanuit verschillende vakgebieden gelijktijdig met dezelfde groep leerlingen te werken.

Toekomstwaarde

Gebouw en gebouwgebonden systemen moeten lang waarde behouden (denk aan 100 jaar). Onderwijs, functionaliteit, vastgoed, installaties, beheer en energiemanagement zijn voorbereid op toekomstige innovaties en uitbreidingen.

De nieuwe situatie

Hoe het nieuwe gebouw er precies uit komt te zien blijft een verrassing tot na de gunning. Ruimtelijk gaat het er zo uitzien:

Trivium plattgrond

De locatie van het schoolgebouw wijzigt niet. Het bouwdeel aan de Dierenriem verdwijnt. Ook het gebouw met de gymzalen keert niet meer terug. Het nieuwe gebouw heeft twee bouwlagen. De gymzaal wordt opgenomen in het schoolgebouw.

Stand van zaken

M3V heeft de aanbestedingsfase nagenoeg afgerond en de gunning zal binnenkort plaatsvinden. Het blijft dus nog even een verrassing welke aannemer of ontwikkelaar aan de slag zal gaan.

Het project zit goed op schema en naar verwachting zal inderdaad tijdens de zomervakantie begonnen worden met de opbouw van de tijdelijke huisvesting op het sportveld en de sloop van het huidige gebouw. in oktober dit jaar start de nieuwbouw. Vanaf januari 2023 vinden de lessen plaats in de nieuwe huisvesting.

Het vervolg

Dit artikel is het eerste in een reeks van artikelen over dit project. Nieuwe artikelen worden aangekondigd op de M3V website.

Blijf op de hoogte en ontvang 4x per jaar de M3V nieuwsbrief

* noodzakelijke informatie

Contact M3V

Telefoon
085-3010894
e-mail
info@m3v.nl

Amsterdam
Groen van Prinstererstraat 45
1051 EJ Amsterdam
Arnhem
Halsterenstraat 8
6844 HK Arnhem

Over M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.