IEKC Het Gele Park in Lichtenvoorde

Integraal Educatief Kind Centrum

Na een aantal jaren van voorbereiding is het nu zo ver: Het Gele Park is in gebruik genomen! Lees ook het artikel in SCHOOLDOMEIN van december 2022.

Het IEKC concept is het resultaat van intensieve voorbereidng met direct en indirect betrokkenen. Leerkrachten hebben de afgelopen jaren niet stil gezeten: zij zijn al lang begonnen met de toekomstige manier van werken (kindgericht onderwijs). Nieuwe onderwijsmethodes zijn geselecteerd, geëvalueerd en meeste geschikte zijn inmiddels ingevoerd. Rekenen, spelling en wereldoriëntatie zijn hiervan voorbeelden.

Het Gele Park is voor iedereen

Alle kinderen van nul tot dertien jaar zijn welkom op Het Gele Park. Van regulier tot speciaal onderwijs en van kinderopvang tot jeugdzorg. De bundeling van expertise en voorzieningen biedt mogelijkheden om het onderwijs optimaal af te stemmen op de (individuele) behoefte van kinderen. Met Het Gele Park behoudt de regio expertise en worden grote reisafstanden voor kinderen voorkomen. In Het Gele Park wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind en niet naar de beperkingen.

Resultaat

'Licht' en 'Transparant' zijn de ontwerpuitganspunten. Via de (opvallend lichte) hoofdingang komen de kinderen allereerst in de ‘Smaragd’: de grote centrale ruimte. Aangrenzende kantoren, werkruimtes en gymzalen hebben overwegend glazen wanden. Ook de bovenruimte is open en transparant, wanden ontbreken en openheid overheerst. Leerlingen worden verdeeld in vier units:

  • weide
  • bos
  • beek
  • veen

Deze natuurgebieden spelen een rol in het land van Oz en zijn ook te vinden in de omgeving van Het Gele Park.

De open structuur van de school is het logische vervolg op de onderwijsvisie van Het Gele Park: samen leren waar mogelijk; individueel waar gewenst. Daarom zijn ruimtes flexibel aan te passen aan de behoeftes en het aantal leerlingen. Leerpleinen zijn centraal gelegen waardoor samen leren mogelijk wordt, niet alleen binnen de eigen groep, maar ook met leerlingen van andere groepen. Leerlingen ontwikkelen zich hierdoor optimaal in hun eigen tempo.

De buitenruimte is ingericht op samen leren en samen spelen. Er wordt nog hard gewerkt om de buitenruimtes in te richten en ingebruik te nemen.

Coole school

Was afgelopen woensdag 'ventilatie & frisse lucht' nog een 'hot' thema in de Tweede Kamer, Het Gele Park is al helemaal 'cool': de luchtbehandeling is al aangelegd volgens nieuwe inzichten en de laatste normen. De lucht in het gebouw is al schoner dan de buitenlucht, dus de ramen hoeven niet meer open!

Blijf op de hoogte en ontvang 4x per jaar de M3V nieuwsbrief

* noodzakelijke informatie

Contact M3V

Telefoon
085-3010894
e-mail
info@m3v.nl

Amsterdam
Groen van Prinstererstraat 45
1051 EJ Amsterdam
Arnhem
Halsterenstraat 8
6844 HK Arnhem

Over M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.