Cultuur

Zorg verandert van centrale aansturing ver weg naar participatie in de wijk. Als organisatie wil je mee veranderen. Groeien, ontwikkelen en vooruit. En sommige keuzes moeten voor een lange termijn gemaakt worden, terwijl je nog geen zicht hebt op wat komen gaat. Een ding is zeker: goede voorzieningen stonden, staan en zullen aan de basis blijven staan van toekomstig succes en toekomstige welvaart.

Multiculturele invloeden, interactiviteit en vercommercialisering enerzijds en een hang naar zingeving en identiteit anderzijds. Veel cultuurinstellingen heroverwegen hun positie en vooral ook hun functie. Welke cultuurconcepten passen bij de nieuwe doelgroep? En wat betekent dit voor de programmering? En ook ouderen die steeds langer zelfstandig willen blijven wonen, jongerenbeleid dat vraagt om andere voorzieningen, welzijnswerk dat streeft naar leefgemeenschappen en multiculturaliteit. Allemaal ontwikkelingen die niet alleen beleidsmatig maar ook in huisvesting een behoorlijke verandering vragen. Het leidt echter ook tot nieuwe kansen en uitdagingen.

M3V is door haar expertise in staat cultuurconcepten te ontwikkelen die passen bij de toekomstige doelgroepen en heeft de afgelopen jaren veel combinaties begeleid van bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en/of wijkwerk.