Wateringse Veld College - Den Haag

Eén van deze locaties zou per augustus 2003 worden gehuisvest in Wateringse Veld, een Vinexlocatie in de gemeente Den Haag. Deze huisvesting zou tijdelijk van aard zijn tot dat in 2006 permanente huisvesting gereed zou zijn. De nieuwbouw is gebaseerd op 1350 leerlingen en een bruto vloeroppervlakte van 9.600 m2 voor het lesgebouw en 1.380 m2 voor de bijkomende gymnastiekaccommodatie.

De doelstelling

Het ontwikkelen van een integraal programma van eisen voor deze nieuwe vestiging. De nieuwbouw nodigt uit / motiveert de leerlingen om naast het leren ook bezig te zijn met sport en bewegen. Het Terra College wil zich als sportieve school met dit bewegingsonderwijs profileren, waarbij het onderdeel wenst uit te maken van een netwerk van voorzieningen en experts die het thema sport en bewegen vorm en inhoud kunnen en willen geven.

De uitdaging en oplossing

  1. Het ontwikkelen van een stimulerende en uitdagende leeromgeving;
  2. Vanuit de visie hierover het ontwikkelen van een huisvestingsvisie en het -concept, inclusief het pedagogisch concept voor ‘Sport en Bewegen’;
  3. Vervolgens daarop gebaseerd het opstellen van het PvE met een uitwerking van de functionele, ruimtelijke en technische eisen van de nieuwbouw;
  4. Het opstellen van een investeringsbegroting;
  5. De architectenselectie.

De nieuwbouw is onder de naam Wateringse Veld College in 2008 in gebruik genomen.