Sport

Gemeenten worstelen in toenemende mate met de exploitatiekosten van benodigde voorzieningen voor goed sport- en bewegingsbeleid. Vaak theoretische haalbaarheidsonderzoeken blijken in de praktijk op langere termijn van weinig waarde en de exploitatie zelf bestaat meestal meer uit het beheer en in stand houden van afgesproken activiteiten dan op proactief ondernemerschap.

Terwijl proactief ondernemerschap leidt tot de creatie van een maximaal activiteitenaanbod, inkomsten, zinvolle samenwerkingen en het meer en beter tot beweging brengen van de inwoners in de gemeente.

Het samenwerkingsverband

M3V Sport bundelt de krachten van aangesloten adviseurs tot een breed dienstenpakket in de advisering van sportbeleid en sportaccommodaties. De adviseurs werken al jaren samen aan de meest uiteenlopende sportvraagstukken. Wij begeleiden u van initiatief tot en met exploitatie.

Routekaart: ogen open voor kansen!

M3V Sport heeft onder andere de Menukaart Sport & Bewegen ontwikkeld in opdracht van Stichting Carmelcollege. Doel van de routekaart is het openen van ogen voor kansen bij elk sportproject en het zorgen voor toekomstgericht denken en ontwikkelen van bewegingsconcepten. Download de routekaart via: Menukaart Sport en Bewegen.

Het Team

  • Odin Wenting is procesbegeleider en expert op het gebied van de inrichting van binnensportaccommodaties. Meer weten over Odin? Bekijk zijn website of zijn LinkedIn profiel.
  • Maurice Wolters is strategie- en beleidsontwikkelaar voor sportbonden en overheden. Daarnaast is hij actief als mediator, interim-manager en fusiebegeleider. Meer weten over Maurice? Bekijk zijn website of zijn LinkedIn profiel.
  • Harry Vedder is project-/procesbegeleider en aanbestedingsadviseur. Hij werkt vaak als gemeentelijk projectleider op het snijvlak van politiek-bestuurlijke processen en projectrealisatie.
  • Maarten Assink is contractmanager en aanbestedingsadviseur. Hij werkt daadkrachtig richting het beste resultaat voor de ultieme sporthuisvesting.

M3V Sport is aangesloten bij Vereniging Sport en Gemeenten.