Cluster 2 op een locatie

In de zoektocht naar het realiseren van hun ambitie hebben Kentalis en VierTaal zich niet laten leiden door bestaande kaders of verschillen in organisatie. De gedeelde wens om een optimale onderwijs-zorgomgeving voor hun doelgroep te creëren heeft geleid tot plannen waarbij samenwerking, delen van kennis, en optimalisatie van ruimtegebruik voorop staan.

Een gedegen onderzoek naar investeringskosten, exploitatielasten en mogelijke grondopbrengsten heeft een voorkeursscenario opgeleverd waarbij de Cluster 2 Campus wordt gerealiseerd op één locatie in de stad Amsterdam. Niet het startscenario, wel het meest toekomstbestendige scenario! Lees meer in het bijgevoegde artikel. 

Contact

M3V Advies en Management
'Oak Building'
Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR Apeldoorn
Nederland
Tel.: +31 85 3010894
E-Mail: info@m3v.nl

M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.