Zekerheid voor de lange termijn

Bij het realiseren van nieuwe huisvesting, bij het in stand houden van voorzieningen of bij de uitvoering van strategisch huisvestingsbeleid, ligt de focus vaak op de benodigde eenmalige investeringen. Het langdurig kunnen betalen van de exploitatiekosten is echter van veel groter belang. Dit geldt voor een gemeente als het gaat om het tot stand brengen en in stand houden van al het maatschappelijk vastgoed voor de inwoners. En voor een school of cultuurinstelling als het gaat om het borgen dat voor onderwijs of programmering bestemde middelen niet onverhoopt nodig zijn voor het onderhouden of exploiteren van gebouwen.

Wij ontwikkelen huisvesting op basis van levensduurkosten. Levensduurkosten staat voor de initiële investeringskosten plus de over een aantal jaren gekapitaliseerde gebruikskosten van het gebouw (zoals onderhoud en energie). Levensduurkosten is beter bekend als ‘Total Cost of Ownership’. Het actief sturen hierop opent nieuwe wegen en inzichten voor de opdrachtgever bij:

  • het beschouwen van de haalbaarheid van een project;
  • het opzetten van het strategisch huisvestingsbeleid voor een gebouwportefeuille;
  • de aansturing van de realisatie of vernieuwbouw van een project;
  • verminderen risico’s;
  • creëren van meerwaarde;
  • duurzaam vastgoed management.

Zichzelf terug verdienende maatregelen komen in beeld en de haalbaarheid van de exploitatie van een school of sportcomplex is niet langer een voorspelling, maar een bekende en vaste waarde in de begroting. Dit geldt ook  voor besparingen voor de instandhouding van het gebouw en de energiekosten. M3V onderbouwt dergelijke projecten en te behalen prestaties niet alleen met harde cijfers, maar ook door middel van marktconsultaties, zodat we de best passende aanbestedingsstrategie kunnen voorstellen. Een aanbestedingsstrategie die we met u op uw maat verder ontwikkelen en van start tot en met oplevering van uw project uitvoeren en managen.

Contact

M3V Advies en Management
'Oak Building'
Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR Apeldoorn
Nederland
Tel.: +31 85 3010894
E-Mail: info@m3v.nl

M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.