maandag, 14 maart 2016

Amsterdam, Calvijn College

Geschreven door

Het Calvijn met Junior College is een VMBO-school met de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen in het stadsdeel Amsterdam-Slotervaart. Een hoog percentage van de leerlingen volgt het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. Aan de school is nu nog kleine groep leerlingen van de jaren 1 en 2 van het MBO onderwijs verbonden

Situatieschets

De school ligt midden in een buurt die in de media geschetst wordt als een van de probleemwijken in Nederland. De school is bezig met het proces waarbij de relatie met de omgeving versterkt wordt. Rondom de zomervakantie 2008 is een aantal visiestukken geschreven die mede het uitgangspunt zijn geweest voor de ontwikkeling van voorliggend huisvestingsconcept. Ondanks de eerste opknapbeurt van het gebouw is besloten voor nieuwbouw. Zowel de deelraad als het stadsbestuur wilden een school realiseren die fungeert als centrum in de wijk en bijdraagt aan sociale cohesie.
Het ambitieniveau was om het Calvijn met Junior College een beroepscollege met vernieuwend onderwijs en bijpassende huisvesting neer te zetten met een prominente positie in de wijk en de stad. Het Calvijn College was twaalf jaar geleden een onveilige, zeer zwakke school in een oud en vervallen schoolgebouw. Nu is het een succesvolle vmbo- en mbo-school, met betere resultaten en een gloednieuw schoolgebouw, met een grote sporthal.

Aanpak

In een zeer intensief proces is onder begeleiding van M3V met alle geledingen van de school in workshops keihard gewerkt aan de uitwerking van de toekomstvisie naar een concreet en vernieuwend onderwijsconcept. Dit was uiteraard geen gemakkelijk proces om deze met breed draagvlak te kunnen afsluiten. Met onze systematisch procesaanpak en deskundige onderwijskundige begeleiding is dat met groot enthousiasme en draagvlak gelukt. Parallel aan dit proces is door de school met begeleiding van onze architect het onderwijsconcept vertaald naar een bijpassend huisvestingsconcept en programma van eisen. Over de indeling van het schoolgebouw is daarbij intensief nagedacht, door de directie, de leerkrachten én de leerlingen. Geen lange gangen meer met lokalen waar vooral klassikaal wordt lesgegeven. Vanuit een centraal plein in de school kun je naar verschillende leerpleinen. De leerlingen verblijven het grootste gedeelte van de dag op hun eigen leerplein. De leerkrachten komen naar hen toe voor de lessen. Hierdoor is het veel rustiger in de school. Een leerplein heeft naast lokalen, ook kleinere ruimtes en stiltelokalen. Daar kunnen de leerlingen zelfstandig werken met tablets, in kleinere groepen. De vakdocenten bewegen van leergebied naar leergebied. Alle leergebieden zijn met een eigen stoep/trap verbonden met het binnenplein.

Dit huisvestingsconcept is door ADP Architecten (tegenwoordig Wiersema Architecten) vertaald naar een fantastisch ontwerp. Een vernieuwende school die bij opening Nieuwsuur heeft gehaald! http://wiersema-architecten.nl/calvijn-college-in-nieuwsuur/

Resultaat

• Visietraject onderwijs

• Er is een passend huisvestingsconcept ontwikkeld, waarmee de school haar onderwijskundige en pedagogische visie optimaal kan vormgeven.
• Pve opgesteld
• Architectenselectie

Linda Beumer

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.