Van alleen naar samen

In 2014 ging cluster IV-school De Parachute in Zoetermeer aan de slag met nieuwe huisvesting. De gemeente Zoetermeer stelde hiervoor een bestaand schoolgebouw ter beschikking. Directrice Marion Baartman was vastbesloten intrek te nemen in een gebouw dat precies voldoet aan de toekomstvisie van De Parachute. Samen met M3V Advies & Management is een onderwijs- en huisvestingsconcept ontwikkeld, welke de basis vormde voor de inpassing in het bestaande gebouw. Zowel de toekomstgerichte onderwijsvisie als de beoogde uitstraling hebben geleid tot aanpassingen in het gebouw.

In Schooldomein van november 2016 wordt de onderwijsvisie en -ambitie van de Cluster IV De Parachute verwoord, inclusief een vertaling naar het huisvestingsconcept!

“Zoveel leerlingen, zoveel verschillende uitingsvormen van gedrag.”

- Onderwijsvisie De Parachute

Download attachments:

Contact

M3V Advies en Management
'Oak Building'
Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR Apeldoorn
Nederland
Tel.: +31 85 3010894
E-Mail: info@m3v.nl

M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.