Thema's

Bij het realiseren van een gebouw vertaalt M3V de toekomstvisie óók in een passende aanbestedingsstrategie. Het resultaat is een gebouw dat niet alleen nú past, maar juist in de toekomst aanpasbaar is en blijft aan actuele ontwikkelingen.

Gedachtegoed Kees Boeke herleeft

De Werkplaats Kindergemeenschap omvat een school voor basisonderwijs en een school voor voortgezet onderwijs met vmbo-tl, havo en atheneum/gymnasium. Beide scholen zijn gesticht door de onderwijsvernieuwer Kees Boeke en hebben een onderwijsconcept dat gebaseerd is op zijn idealen.

Bij het realiseren van nieuwe huisvesting, bij het in stand houden van voorzieningen of bij de uitvoering van strategisch huisvestingsbeleid, ligt de focus vaak op de benodigde eenmalige investeringen.

23 november 2018 - Sportcomplex het Binnenveld in Wageningen is officieel geopend door burgemeester Geert van Rumund. Met een speciale sleutel verrichtte hij de openingshandeling van een van de eerste circulair gerealiseerde sportcomplexen in Nederland.

Biomimicry: Is de wereld te maakbaar?

Wageningen 20 november - Vandaag is de eerste paal geslagen van de nieuwe sporthal aan de Marijkeweg in Wageningen. M3V verzorgt de aanbesteding en begeleidt het contractmanagement. Het programma van eisen is geschreven door Odin Wenting.