Visie

De wereld evolueert. Nederland verandert mee. De samenleving verandert in een dynamische en complexe maatschappij met vele open verbindingen naar de rest van de wereld. Dynamisch omdat veranderingen een continu proces zijn geworden en stabiliteit maar kort is. 

Als organisatie wil je mee veranderen. Groeien, ontwikkelen en vooruit. En sommige keuzes moeten voor een lange termijn gemaakt worden, terwijl je nog geen zicht hebt op wat komen gaat. Een ding is zeker: goede voorzieningen stonden, staan en zullen aan de basis blijven staan van toekomstig succes en toekomstige welvaart. De manier waarop onderwijs vorm gegeven gaat worden, zal de komende periode grote veranderingen ondergaan. De school van morgen is een brede maatschappelijke voorziening voor onderwijs, maar ook voor jeugdzorg, cultuur, sport. De rol van sport en sportvoorzieningen wordt belangrijker en zal breed verankerd zijn in de samenleving. Cultuur krijgt een vaste positie in de maatschappij. Zorg verandert van centrale aansturing ver weg naar participatie in de wijk.

De rol van ICT neemt toe, leidend tot de mogelijkheid om vaker en meer onderwijs op afstand te volgen. Het belang van bewegen en sporten op gezondheid wordt keer op keer bevestigd. Nederland vergrijst en de druk op de gezondheidszorg neemt toe. Demografische veranderingen en de trek naar steden in binnen- en buitenland zullen er aan bijdragen dat functies van gebouwen op korte- tot middellange termijn zullen veranderen. 

Het huisvesten van maatschappelijke functies vereist daardoor een andere aanpak. Een gebouw is méér, veel meer, dan alléén maar een geheel van in gelijke vakken verdeelde gestapelde stenen. Een modern schoolgebouw sluit aan op de onderwijsvisie en de individuele vragen van de direct betrokkenen. Een sportvoorziening heeft een brede betekenis voor de ontwikkeling van diverse competenties van deelnemers maar ook voor de wijkontwikkeling. Maar vooral het achterliggende huisvestingsconcept is op de toekomst georiënteerd en de functie van een gebouw kan eenvoudig aangepast worden aan de actuele vraag. Dat maakt een gebouw duurzaam en de investering verantwoord. Nieuwe modellen voor financiering en exploitatie zullen een integraal onderdeel gaan vormen van het huisvestingsconcept. 

Missie

M3V zorgt als adviseur en procesmanager voor zorgeloze ontwikkeling, realisatie & exploitatie van huisvesting en wil hiermee een bijdrage leveren aan het succes van de gebruikers. We richten op de toekomst, sturen op waarden en willen op langere termijn zekerheid aan eigenaren, exploitanten én gebruikers bieden door te richten op het realiseren van voorzieningen binnen beschikbare exploitatiebudgetten. Met een team ambitieuze professionals met specialisten in huisvesting, beleid en aanbesteden focussen we ons op de werkvelden onderwijs, opvang, sport en cultuur & welzijn. 

Samen vormen we uw toekomst!