Unanieme Deventer' raadssteun voor M3V-voorstel sportfaciliteiten Bathmen

Interview met Nicoliene de Vries
projectmanager bij de gemeente Deventer

Bathmen (gemeente Deventer) is een kleine, hechte gemeenschap met betrokken inwoners. In projectgroepen houden zij hun dorp leefbaar, gezond en vitaal. Zo richt de projectgroep sport zich op de sport- en beweegbehoefte van de bewoners. Ze wil de binnen- en buitensport toekomstbestendig centraliseren: de huidige sporthal, De Uutvlog, is aan vervanging toe.

Dorpsinitiatief

Nicoliene de Vries is projectmanager bij de gemeente Deventer. Ze vertelt over de beweegredenen achter de huisvestingsvraag. ‘Als gemeente hebben we een meerjarig onderhoudsprogramma voor gemeentelijk vastgoed. Vervanging van De Uutvlog in Bathmen valt daaronder. Daarnaast heeft de projectgroep sport haar wensen en ambities aan ons college voorgelegd. Bij elkaar reden om M3V te vragen om onderzoek te doen naar de technische, financiële en ruimtelijke haalbaarheid van een toekomstbestendige sporthal. Ook wilden we een toets naar het draagvlak van het dorp hiervoor.’

Sport, bewegen en ontmoeten

Nicoliene: ‘De Uutvlog heeft in Bathmen een belangrijke functie voor sport, bewegen én ontmoeten. Ook zijn er veel vrijwilligers betrokken, iets wat wij als gemeente ondersteunen. Daarom wilden we het gesprek aangaan met het dorpsinitiatief: wat verwachten de verschillende sportverenigingen van de groei van de sportvoorzieningen? En: wat kunnen wij als gemeente bijdragen?

Kritisch en objectief

Aan M3V de taak om die gesprekken te voeren. Nicoliene: ‘Vanuit hun expertise is M3V met de verenigingen gaan praten. Ze hebben kritisch en objectief gekeken wat vanuit de normen van NOC*NSF en de sport zelf qua huisvesting past. M3V hield ons nauwkeurig op de hoogte van deze besprekingen.’ De wensen van de initiatiefgroep, sportverenigingen en andere gebruikers van de sporthal (scholen) zijn vervolgens in het voorstel meegenomen. M3V heeft het draagvlak bij de verschillende betrokkenen perfect weten te borgen.

Sterke zet

M3V heeft ook de kaders van de gemeente goed meegenomen. Nicoliene geeft een voorbeeld: ‘Er zat een verschil tussen de kostenberekening van M3V en die van de gemeente op basis van een ander project gericht op een nieuwe sporthal. M3V heeft daarop een second opinion voor hun eigen berekening aangevraagd. Dat vonden wij heel sterk en heeft geleid tot een gedegen rapport.

Toekomstgericht rapport

En niet alleen over het proces, ook over de manier van communiceren van M3V is Nicoliene erg te spreken. ‘M3V heeft een heel helder rapport opgesteld. Dat is fijn, want het is best een technisch onderwerp. Ook voor iemand die geen vastgoedexpert is, zoals ikzelf en de raads- en collegeleden, is het goed leesbaar. Het is een divers, uitstekend onderbouwd en toekomstgericht rapport geworden. Echt maatwerk. We zijn er allemaal erg blij mee.’

Unanieme raadssteun

Nicoliene geeft M3V ook een compliment voor de constructieve houding. Maar, wil ze hier nadrukkelijk aan toevoegen, dat geldt ook voor het dorpsinitiatief. Dankzij de proactieve en constructieve houding van de initiatiefgroep is er in de samenwerking met zowel M3V als met de gemeente veel bereikt. Het resulteerde in een voorstel waar uiteindelijk iedereen zich in kon vinden. ‘Ook mijn opdrachtgever vanuit sportbeleid is heel positief. En datzelfde geldt voor de raad, die lovend was over de samenwerking met de initiatiefgroep. Begin februari vond de oordeelsvormende raadstafel plaats. De uitkomst: unanieme steun voor het raadsvoorstel op basis van het haalbaarheidsonderzoek van M3V'.

Blijf op de hoogte en ontvang 4x per jaar de M3V nieuwsbrief

* noodzakelijke informatie

Contact M3V

Telefoon
085-3010894
e-mail
info@m3v.nl

Amsterdam
Groen van Prinstererstraat 45
1051 EJ Amsterdam
Arnhem
Halsterenstraat 8
6844 HK Arnhem

Over M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.